Obyvatelé Jenštejna

Občané s trvalým pobytem v Jenštejně mají vstup na festival zcela zdarma.

Děti

Děti v doprovodu svých rodičů mají nárok na bezplatný vstup na festival (rodiče za vstup hradí běžné vstupné).

Pro uplatnění výše uvedených výhod je nutné dodržet následující pravidla: při vstupu na festival je třeba prokázat trvalý pobyt občanským průkazem. Věk dítěte je možné prokázat i jinými doklady.

Partner